حجه الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني:

حجه الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني(رياست جمهوري در سفر به تكاب به سال 1374):

شما تكابي ها يك ويژگي داريد كه مي توانيد براي نقاط ديگر كشور و حتي براي بسياري از كشورهاي اسلامي ما درس باشد وآن همزيستي خوبي است كه ميان شيعه سنّي و اهل حق ترك وكرد وجود دارد.

/ 0 نظر / 69 بازدید