# شاعر_تکاب

رماندشعری از زنده یاد میرزا یداله مدنی شاعر فقید تکاب:

یاعلی مدد ---------------------------------------------------------------------------------- شعری از زنده یاد میرزا یداله مدنی شاعر فقید تکاب درباره تکاب: شعری از مرحوم میرزا یداله مدنی شاعر فقید تکاب درباره تکاب:   بـه ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 333 بازدید