تــــكـــاب

شهر آرزوهاي كوچك.....!

رماندشعری از زنده یاد میرزا یداله مدنی شاعر فقید تکاب:

یاعلی مدد ---------------------------------------------------------------------------------- شعری از زنده یاد میرزا یداله مدنی شاعر فقید تکاب درباره تکاب: شعری از مرحوم میرزا یداله مدنی شاعر فقید تکاب درباره تکاب:   بـه ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 333 بازدید
مرداد 90
1 پست
اسفند 88
1 پست
تیر 88
1 پست
آذر 86
3 پست