گنج‌های سلیمان در قعر دریاچه مقدس شیز

بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ در معرضی که تخت سلیمان رود به باد

                                                                                                                    حافظ

چنین تیره چرایی ای مبارک تخت رخشنده همانا کز سلیمانت بدزدیدند دیوانش

                                                                                                                ناصر خسرو

راه مخلوقان گیری و نیندیشی هیچ دیو بر تخت سلیمان چو سلیمان

سنایی

دریاچه تخت سلیمان

                                                                                                                            

چون تواند دیو بر تخت سلیمانی نشست

گر سلیمان گم کند در ملک خود خاتم رواست

                                                                                                                                 عطار                     بقیه در ادامه مطلب

s.saeed.m ; ۱:٢۳ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٢ تیر ۱۳۸۸